Zieleconflicten - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Zieleconflicten

Behandelingen
Therapeut:
Geschikt voor:

Peter en Wieke.
Allerlei lichamelijke problemen en ziekten, alsmede gedragsstoornisen. Vaak zijn dit chronische problemen, die zich al heel lang voordoen en zelfs uitzichtloos of uitbehandeld kunnen zijn. Ook goed voor het verkrijgen van hele diepe inzichten.

Let op: de tarieven voor deze behandeling wijken af van de standaard tarieven, zoals vermeld bij 'Onze tarieven'.

Het behandelen van zieleconflicten, oftewel conflictinslagen, is het nieuwste van het nieuwste en werkt op het diepst mogelijke niveau. Dit kan pas vanaf eind 2020 worden uitgevoerd, als gevolg van de stijgende energie die bij dit nieuwe Aquariustijdperk hoort. Op dit moment is van 11 verschillende inslagen bekend hoe ze moeten worden behandeld, maar er komen nog meer.

Zo'n inslag wordt veroorzaakt door traumatische, emotionele ervaringen. Hierdoor ontstaan negatieve ladingen, die op enige wijze fysiek geuit hadden moeten worden. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan slaat zo'n (deel)lading naar binnen en kunnen er in bepaalde gevallen synapsen in de hersenen beschadigd raken. (Synapsen zijn zenuwverbindingen, een beetje te vergelijken met kroonsteentjes in de elektrische bedrading.) Die beschadiging heeft op zijn beurt weer effect op de achterliggende lichaamsdelen, zoals bv. spieren, gewrichten of organen. Daardoor ontwikkelen zich na verloop van tijd allerlei kwalen, ziekten en/of afwijkingen. (Bij een niet goed aangedraaid kroonsteentje functioneren de lampen die daar op zijn aangesloten ook niet goed.)

Wat doen wij daarmee? We grijpen naar de pillen of we laten ons opereren, want het is een ongewenste en vervelende situatie, die we zo snel mogelijk weg willen hebben. Maar ziekten zijn geen fouten van het lichaam of de geest. Het zijn intelligente reacties van ons systeem om te genezen. Het zijn signalen die ons vertellen dat er op zielsniveau iets aan de hand is wat opgelost moet worden en niet op fysiek niveau. Op het fysieke niveau of in het gedrag zien we alleen maar de gevolgen ervan. Wij herkennen dat echter niet als zodanig en beginnen meteen te bombarderen en te onderdrukken met pillen, of we laten chirurgische ingrepen uitvoeren. Maar de oorzaak blijft hierdoor bestaan, dus het is gewoon een kwestie van tijd...

Deze traumatische ervaringen kunnen vrij recent zijn opgedaan, maar ook karmisch van aard zijn en uit een zeer ver verleden stammen ('vorige/andere' levens). Ook kan een opstapeling van vele gelijksoortige, maar minder heftige situaties, zoals bv. een hele serie irritaties of tegenvallers tot dit beschadigingsniveau leiden. Het kan ook een zeer complexe combinatie van allerlei ervaringen door verschillende levens heen zijn.

De essentie van wat we hier doen is dat we de allereerste oorzaak gaan achterhalen. Vervolgens moet daar een diep inzicht in komen: "Waarom is die lading toen naar binnen geslagen? Waarom heb ik het a.h.w. 'opgevreten' en niet geuit?" Daarna kan de oorzaak worden weggehaald en als laatste kan het zieleconflict worden geheald, waarbij indien nodig ook de synapsen weer worden hersteld. Soms vindt genezing hierdoor meteen plaats en soms in etappes, maar als de oorzaak echt weg is, dan kan het niet anders zijn dan dat het lichaam zichzelf weer gaat herstellen. Het lichaam is nu eenmaal een afspiegeling van de ziel...

Deze behandeling is gloednieuw en wordt nog geperfectioneerd. Hij wordt meestal uitgevoerd in de Urim-Code en soms in de Bron-Code stoel. Er wordt gebruik gemaakt van kaarten die bijzondere piramidale getallenreeksen bevatten en van de Heilige Ring van Licht.

.

Terug naar de inhoud