Onze tarieven - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Onze tarieven

Formele zaken
Tarieven:
Intakegesprek:
Sessie (ca. 45 min.):
Sessie (ca. 1 uur):
Sessie (ca. 1,5 uur):
Sessie (ca. 2 uren):

€ 55,-
€ 50,-
€ 70,-
€ 100,-
€ 125,-

Vergoeding:
De kosten van onze sessies worden per 01-01-2017 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. We zijn wel aangesloten bij een beroepsvereniging, maar met de verzekeraars zijn we gestopt. Het is voor ons namelijk zinloos om aan hun eisen te blijven voldoen, omdat met name de verplichte bijscholing en intervisie totaal niet aansluiten bij wat wij doen.

In bijzondere gevallen, zoals wanneer je bv. in de bijstand zit, kunnen we een aangepast tarief afspreken. Geld mag in principe geen belemmering zijn...
   
Diversen:ING bank:
BIC code bank:
BTW nummer:
KvK nummer:
NL69 INGB 0004.0098.25 t.n.v. P.J. Langendijk.
INGBNL2A
NL0891.59.366.B01
01153541

.

Terug naar de inhoud