MerKaBah & MerKiVah - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

MerKaBah & MerKiVah

Behandelingen
Geschikt voor:
Bescherming bij hoogsensitiviteit, spirituele ontwikkeling,ascentie/verlichting.

"Mer" = licht, "Ka" = ziel en "Bah"= lichaam. Een Mer-Ka-Bah is dus een lichtlichaam voor de ziel. Het bestaat uit twee gelijkzijdige piramides (tetraëders), ééntje met de punt naar boven (daar zit je hoofd in) en ééntje met de punt naar beneden (daar zitten je voeten in). Uitgevoerd in twee dimensies, noemen we het vaak de David-ster. Beide piramides draaien om de vertikale as, maar in tegengestelde richting. In een verder gevorderd stadium gaat de Mer-Ka-Bah over in de Mer-Ki-Vah. Die heeft veel meer punten en een nog hogere energie.

In de Bijbel beschrijft Ezekiël dit als "Wielen binnen wielen", energiespiralen die het lichaam en de geest van de éne dimensie naar de andere kunnen brengen.

In Atlantis was een kunstmatige Mer-Ka-Bah gecreëerd, waarvan de enorme kracht door gebrek aan kennis en inzicht niet meer onder controle kon worden gehouden. Deze is op hol is geslagen en dat heeft - samen met nog een aantal andere zaken - gezorgd voor de ondergang van het laatst overgebleven stuk van Atlantis. Deze Mer-Ka-Bah ligt nu ergens diep verborgen in de zeebodem van de Bermuda driehoek en is nog steeds actief. Dat is de reden van de raadselachtige verdwijningen van schepen en vliegtuigen in dat gebied.

De Mer-Ka-Bah is een zeer belangrijk geometrisch figuur voor alles wat leeft. In een gezonde situatie draaien de Mer-Ka-Bah (die later overgaat in de de Mer-Ki-Vah) op een zeer hoge snelheid. Alle frequenties die lager zijn, kunnen daardoor niet binnen dringen. Het biedt dus een enorme bescherming tegen elke vorm van negativiteit. Alleen de hogere frequenties worden wel toegelaten.

In onze wereld is er in het verleden zoveel met de mensen gebeurd, dat onze Mer-Ka-Bah niet of nauwelijks meer draait. Dat betekent dus dat we heel erg kwetsbaar zijn voor alle negativiteit in de wereld en dat de kans groot is dat we daar in mee gezogen worden. Het is dus belangrijk om deze Mer-Ka-Bah weer aan het draaien te krijgen en wel op een zo hoog mogelijke snelheid.

Dat kun je leren door een stukje theorie, waarin je verteld wordt over de "andere geschiedenis" van de mens, samen met een speciale visualisatie-oefening en een behandeling in één van onze energetische stoelen. Het is zaak deze oefening goed onder de knie te krijgen en die thuis regelmatig te doen. Het is niet zo heel erg moeilijk, maar het vereist wel discipline om dat vol te houden. Als je het eenmaal onder de knie hebt, neemt het niet meer dan een minuutje per keer in beslag.

Voor meer informatie over de Mer-Ka-Bah, zie de volgende website: http://www.qwaym.com/merkaba-solar-system/.

.

Terug naar de inhoud