Privacybeleid - Nieuwetijdsgenezen

Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Formele zaken
Wie zijn wij?
Wij zijn Nieuwetijdsgenezen, bestaande uit Peter Langendijk en Wieke Kroijenga. We zijn getrouwd en geven samen allerlei behandelingen. Peter is de eindverantwoordelijke voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Jouw privacy:
Wij vinden het erg belangrijk dat je weet hoe wij met je gegevens omgaan, zodat je begrijpt dat die bij ons in goede handen zijn.
Zijn je gegevens
veilig?
Wij gebruiken je persoonsgegevens helemaal in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Deze zijn geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG, een Europese privacyregelgeving.
Waarom willen
wij je gegevens?
Als je door ons behandeld wilt worden, willen we graag een aantal persoonsgegevens van je hebben. Wij gebruiken deze gegevens om:

  • Je op te nemen in ons systeem, zodat wij afspraken kunnen boeken en kunnen factureren,
  • Contact met je op kunnen nemen om afspraken te maken of te verzetten,
  • Bij te houden welke behandelingen je al hebt gehad en de eventuele bijzonderheden daarbij, om vervolgbehandelingen goed te kunnen afstemmen.
Welke gegevens
zijn dit?
Voor de facturering en de contacten hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

  • Naam, adres en woonplaats (NAW gegevens),
  • E-mailadres en/of telefoonnummer.

Voor de kwaliteit van de zorg die wij verlenen zijn dit:

  • De oorspronkelijke klacht,
  • Het doel wat je graag wilt bereiken,
  • De soorten behandelingen die je hier hebt gehad,
  • Eventuele bijzonderheden die daarbij aan de orde zijn gekomen, zodat we daar de vervolgbehandelingen goed op kunnen afstemmen.

Er worden alleen direct door jezelf verstrekte gegevens gebruikt en eventuele opmerkingen die voortkomen uit de behandelingen. Er worden geen indirecte gegevens uit andere bronnen verzameld, zoals bv. van internet of van derden.
Medisch dossier:Op grond van de WGBO zijn wij verplicht om per cliënt een medisch dossier bij te houden. Over het algemeen staat hier bij ons niet meer in dan wat hier boven is opgesomd, maar we willen het toch even vermelden.
Contacten:
Veel contacten verlopen telefonisch of per e-mail. Telefoongesprekken worden nooit opgenomen of anderszins geregistreerd. E-mails worden wel een tijdje bewaard.
Beveiliging van
de gegevens:
Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en misbruik daarvan te voorkomen. Zo is deze website bv. beveiligd met een SSL certificaat, waarmee alle data wordt versleuteld. Je kunt dus zonder risico je gegevens invullen en versturen. Ook zijn er - op de facturen na - geen papieren documenten, is de fysieke en digitale toegang tot de administratie beveiligd, zijn er back-ups geregeld en gebruiken we digitale encryptie voor alle bestanden, waar mogelijk gevoelige informatie in staat. Wij hebben ook een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ons beroepsgeheim.
Bewaartermijn:De gegevens worden conform de wet WGBO gedurende max. 15 jaar bewaard. Als die periode is verstreken, of als je daar eerder om vraagt, worden alle persoonlijke gegevens, inclusief de bijbehorende e-mails, gewist.
Derden:
Wij verstrekken je gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en hebben ook geen koppelingen met (computer)systemen van derden. Alles blijft hier binnen vier muren.
Cookies:Wij gebruiken geen cookies op onze website.
Je rechten:
Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. In dat geval kun je ons het beste even een e-mail sturen. Je krijgt dan van ons binnen enkele dagen een overzicht van alle gegevens die we van je hebben, zodat je kunt bepalen wat je daar mee wilt. Indien je dat op prijs stelt en wij het er samen over eens zijn dat dit een zinvolle wijziging is, passen wij de inhoud aan, of verwijderen we je gegevens.
Nieuwe ontwikkelingen:
Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 06-05-2022. De tekst hiervan kan door ons worden aangepast, wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Dit kan bv. als de privacywetgeving of onze manier van werken verandert. Het is daarom verstandig om deze tekst af en toe na te lezen.
Klachten:Indien er klachten zijn n.a.v. deze website, kun je die schriftelijk indienen bij Nieuwetijdsgenezen, t.a.v. P.J. Langendijk. Voor adresgegevens: zie Contact.
Vragen?
Heb je nog vragen over de manier waarop wij met je persoonsgegevens om gaan? Stuur ons dan even een e-mail.

.

Terug naar de inhoud